Skip to content

Küçük yaşlarda Çiftdilli olmak ne demektir?

iki dilli ebeveynler, yetenekli, dinamik iki dilli çocukları yetiştirme arzusunda ve bu konuda hevesli insanlardan oluşmaktadır. Elbette, soruları var ve bunlara cevap arıyorlar.

Ancak iki dilli evlerde çocuk yetiştirme konusunda, günümüzde bile bazı çocuk doktorlarının çocukları iki dile maruz bırakmaya karşı önerdikleri noktaya kadar karmaşık ve olumlu bir geçmişi var.

Erken iki dilliliğe karşı tutumlar genellikle bilimsel bulgulardan ziyade mitlere ve yanlış yorumlara dayanmaktadır. Burada gelişimsel psikoloji, bilişsel psikoloji, eğitim, dilbilim, iletişim bilimleri ve bozuklukları gibi çeşitli bilimsel alanlardaki araştırma bulgularını kullanarak çocuklukta iki dillilik hakkında en sık sorulan soruları ele almayı amaçlıyoruz.

İki dillilik

Günlük hayatta iki dil kullanma yeteneğini ifade eder. İki dillilik yaygındır ve belki de üç kişiden biri iki dilli veya çok dilli olmak üzere dünyanın birçok yerinde artmaktadır ( Wei, 2000 ). İ

ki dil arasındaki iletişim, Avrupa (İsviçre, Belçika), Asya (Hindistan, Filipinler), Afrika (Senegal, Güney Afrika) ve Kuzey Amerika (Kanada) dahil olmak üzere birçok kıtanın bölgelerinde tipiktir. Amerika Birleşik Devletleri’nde Kaliforniya (Texas), Florida, New York, Arizona ve New Mexico’da çok sayıda (ve büyüyen) iki dilli yaşamaktadır. Örneğin California’da 2035 yılına kadar anaokuluna kayıtlı çocukların% 50’sinden fazlasının İngilizce dışında bir dil konuşarak büyüyeceği beklenmektedir ( García, McLaughlin, Spodek ve Saracho, 1995 ). Benzer şekilde, Toronto gibi Kanada’nın bazı kentsel bölgelerinde, öğrencilerin% 50’sinde İngilizce dışında bir ana dil bulunmaktadır ( Kanada Eğitim Konseyi, 2008 ).

İki dilliliğin yaygınlığına rağmen, özellikle bebeklerde ve küçük çocuklarda iki dilli dil öğrenmenin temelleri konusunda bu konuda şaşırtıcı bir şekilde çok az araştırma yapılmıştır. İki dillilik bilimi genç bir alandır ve birçok soruya kesin cevaplar henüz mevcut değildir.

Ayrıca, aileler, topluluklar ve kültürler arasındaki büyük farklılıklar nedeniyle başka soruların cevaplanması imkansızdır. Ancak, son birkaç on yılda bir araştırma çalışması birikimi ile, şimdi ebeveynlerin erken iki dillilik ya da en iyi çocuk dil kursu hakkındaki en acil sorularına kısmen cevap verilebilmektedir.

Erken iki dillilik hakkında bilimsel bulguları halka iletmek için çok az yer vardır ve amacımız iki dilli ve gelişimsel bilimi pratik, erişilebilir bilgilere damıtmaktır.

Erken yaş dil eğitimi, daha iyi demek midir?

Birçok kişi, dil edinimi için “kritik dönem” kavramına aşinadır. İnsanların belirli bir yaşa ulaştıktan sonra yeni bir dile hakim olamayacağı fikri oldukça yaygındır. 

Araştırmacılar, kritik bir dönemin var olup olmadığı konusunda hemfikir değiller ve bu kritik dönemin ne zaman meydana gelebileceği konusunda aynı fikirde değiller. Önerilen, 4 – 12 yaş arasında değişmektedir.

Anlaşmazlık bir yana, iki dillilik ve ikinci dil öğrenimi üzerine araştırma, basit bir eve götürme noktasında sağlam bir şekilde birleşiyor: daha önce daha iyi. 

Gelişimin herhangi bir noktasında daha da kötüye doğru keskin bir dönüş olmayabilir, ancak yaşla birlikte dil öğrenme yeteneklerinde artımlı bir düşüş vardır 

Süreci etkileyen faktörler nelerdir ?

Bu nokta en iyi biyolojik ve çevresel faktörler arasındaki etkileşim olarak anlaşılır.

Araştırmacılar, yaşamın ilk yirmi yılı boyunca biyolojik değişimin dilin inceliklerini öğrenme ve tutma kapasitesinde azalma ile sonuçlandığını iddia ettiler. Başka bir deyişle, beyinlerimiz yaşamın başlarında dile daha açık olabilir. Ama daha da önemlisi, çevremiz de yaşamın erken dönemlerinde dil öğrenmeye daha elverişlidir. Birçok kültürde ve birçok ailede, küçük çocuklar yaşamın ilk yıllarında çok zengin bir dil ortamı yaşarlar. 

Dili, gelişim düzeylerinde ustalıkla hedeflenen dikkat çekici, sindirilebilir paketler halinde duyarlar Bakıcılar genellikle ne çok basit ne de çok karmaşık olmayan şekillerde konuşurlar ve çocuklar her gün dil ile saatlerce ve saatlerce pratik yaparlar. İnsanlarla küçük çocuklarla nasıl iletişim kurduklarının özel bir özelliği olan dil ile ilgili bu yüksek kaliteli ve yüksek miktardaki deneyim genellikle başarılı bir dil öğrenimi ile sonuçlanır. 

Çocuklara anadillerini oluşturan sesler, heceler, kelimeler, deyimler ve cümleler hakkında bilgi edinmeleri için zengin, çeşitli ve ilgi çekici fırsatlar sunar. Ancak, yaşamın ilk yıllarının ötesinde, ikinci dil öğrenimi genellikle çok farklı olur.

Daha büyük yaşlarda nasıl olur?

Daha büyük çocuklar ve yetişkinler dil öğrenmeye ayırmak için genellikle aynı zamana sahip değildir ve genellikle anadili İngilizce olan kişilerle eğlenceli, sürekli, bire bir etkileşim avantajı yaşamazlar. Bunun yerine, kendilerini genellikle bir sınıfta bulurlar, burada bebeklerin ve küçük çocukların aldığı dil pratiğinin küçük bir kısmını alırlar.Sınıflarda kelimeler onlar için tanımlanır ve gramer onlara açıklanır. Tanımlamak ve tanımlamak etkili olabilir, ancak dili baştan aşağı keşfetmek kadar güçlü değildir.


İki dilliliğe uygulandığında, genç ve yaşlı öğrenciler arasındaki bu olgunlaşan ve çevresel farklılıklar, yaşamın başlarında iki dil öğrenmenin en avantajlı olduğunu göstermektedir. Doğumdan iki dil öğrenen iki dilli olanlara eşzamanlı iki dilli, ikinci dili ve ardından yeni bir dil öğrenenlere (küçük çocuklar veya yetişkin olarak) sıralı iki dilli denir. Kanıtlar, aynı anda çift dilli olanlara göre sıralı iki dilli olanlara göre oldukça sağlam avantajlara işaret etmektedir. Daha iyi vurgular, daha çeşitlendirilmiş kelimeler, daha yüksek gramer yeterliliği ve gerçek zamanlı dil işlemede daha fazla beceriye sahip olma eğilimindedirler. 

Ne yapmalı peki ?


Ancak, ebeveynler çocuklarını doğumdan itibaren her dile maruz bırakmazlarsa umutlarını kaybetmemelidir. Bebeklerin beyinleri ve öğrenme ortamları özeldir ve yeniden yaratılamaz, ancak iki dilli gelişimi teşvik etmenin başka birçok yolu vardır. Burada iki olasılığı gözden geçiriyoruz. 

İlk olarak, bazı ebeveynler (özellikle çocuk bakımını karşılayabilenler), çocuklarının başka bir dile maruz kalmasını en üst düzeye çıkarmak için iki dilli nannies kiralamayı veya çocukları iki dilli anaokullarına göndermeyi tercih eder. Bu kesinlikle iki dilli yeterliliğin artmasına neden olabilir, ancak çocuk büyüdükten sonra her dili uygulamak için sürekli fırsatlar sağlamak önemlidir. Çocukların gelişim boyunca bir dili öğrenmeye ve kullanmaya devam etme fırsatları yoksa, ebeveyn beklentileri oldukça düşük olmalıdır. Bununla birlikte, iki dilli maruziyetin bir dili akıcı bir şekilde anlayabilen ve konuşabilen iki dilli bir kişi olması anlamına gelmediğini unutmayın. Araştırmacılar genellikle bir çocuğun her bir dile en az% 10-25 oranında maruz kalması durumunda iki dilli olduğunu düşünürler, ancak bu maruz kalma düzeyi hiçbir şekilde işlevsel iki dilliliği garanti etmez .


İkincisi, ABD ve Kanada da dahil olmak üzere dünyanın birçok ülkesindeki ilkokullarda dil daldırma programları bulunmaktadır. Amaçları, hem dil çoğunluğu hem de dil azınlığı öğrencileri arasında iki dillilik ve çok kültürlü yeterliliği teşvik etmektir. 

Dile maruz kalma nasıl olmalı ?

Dile maruz kalma miktarı açısından, daldırma sınıfları bebeklerin dil ortamlarına rakip değildir. Bununla birlikte, genellikle fonksiyonel iki dilliliği teşvik ederler ve çocukları daha sonraki eğitim ve profesyonel bağlamlarda onlara yardımcı olacak dil becerileri ile donatırlar.

İki dilli dile maruz kalmak ile ilgili mesajlar açıktır: daha fazlası daha iyi ve daha erken daha iyidir. Mesela; 75 yaşındaysanız ve her zaman Japonca öğrenmek istiyorsanız şimdi başlayın. Dil öğrenimi hem olgun hem de çevresel nedenlerle zamanla daha zor hale gelir, ancak motive olanlar için yeni bir dil öğrenmek için asla geç değildir.

Dil eğitiminde de çocukların kendi akranları arasında, severek eğlenerek öğrenebileceği, 4 -12 yaş pedagojisine uygun çocuklar için İngilizce platformu https://qkids.com.tr/ uzmanlığı ve profesyonelliğin de hazırlanan eğitim seti tercih edilebilir. 

İki dilli olmak beyni daha aktif hale getirir mi?

İki dilliliğin beynin işleyişini etkileyebileceğine dair artan kanıtlar vardır. Daha yaşlı, yaşam boyu iki dilli kişiler , artan bilişsel kontrol gerektiren görevlerde daha iyi bilişsel beceriler göstermiştir .

Bu bilişsel etkiler, ikinci bir dil konuşan ancak sık kullanmayanlara kıyasla, günlük yaşamlarında iki dil konuşan iki dilli insanlarda en belirgindir. Yeni araştırmamız artık iki dilde kendilerini iki dilde içine alan insanlarda gözlenen beyinde yapısal gelişmelere dikkat çekmiştir.

İki dillilik, hem ana beyin dokusu türleri hem de gri madde ve beyaz madde dahil olmak üzere beynin yapısını etkiler. Beynimizdeki nöronların iki farklı anatomik özelliği vardır: tüm bilgi, düşünme ve planlama işlemlerinin gerçekleştiği hücre gövdeleri ve beyin alanlarını birbirine bağlayan ve aralarında bilgi aktaran ana yollar olan aksonları.

Hücre gövdeleri beynin yüzeyi – gri madde – etrafında organize edilir ve tüm aksonlar bunun altında birleşir ve beyaz maddeye bağlanır.

Buna beyaz madde diyoruz çünkü aksonlar daha iyi nöronal iletişim sağlayan miyelin yağlı bir tabakaya sarılır – bilginin beynin etrafına aktarılması. Miyelin, aktarım sırasında aksondan “sızmasını” önleyen bir “yalıtım” işlevi görür.


Dil öğrenimi beyni yeniden yapılandırır mı?


Beyaz maddenin daha verimli hale gelmesinin bir yolu, “yalıtımını”, miyelini arttırmak, bilginin daha hızlı ve daha az kayıpla aktarılmasını sağlamaktır. Daha eski yaşam boyu iki dilli , genç erken iki dilli ve yetişkin erken iki dilli , tek dilli olanlara kıyasla “miyelin” olarak bilinen – miyelinin daha fazla bütünlüğünü veya kalınlığını sergilediği gösterilmiştir. Bazı araştırmacılar, yaşam boyu iki dillilik deneyiminin, beyaz maddenin miyelinasyonunu (veya bütünlüğünü) yaşlılıkta doğal bozulmadan koruduğunu bile öne sürmüşlerdir .

Bu önerilere dayanarak, araştırmamız aynı madde ve eğitimdeki tek dilli olanlara kıyasla geç iki dilli kişilerde beyaz maddeye benzer etkilerin görülüp görülmeyeceğini araştırmak istemiştir. “Geç iki dilli olanlar” ı 10 yaş civarında ikinci dillerini öğrenen insanlar olarak tanımladık. Geç iki dilli diller üzerine yapılan mevcut araştırmalar, ikinci dil eğitimi sırasında beyaz madde yapısında da değişiklikler olduğunu göstermişlerdir, ancak ikinci dil aktif olarak kullanılmaz .


Beyaz maddeye ne olur?

Araştırmalar , geç daldırılmış iki dilli kişilerin gri madde yapısında değişiklikler ve anadili İngilizce olanlara benzer ikinci dillerinin işlenmesini gösterdiğini ileri sürdü . Bu nedenle, dilin daldırılmasının etkisinin iki dilli kişilerimiz için beyaz maddeye benzer olacağını tahmin ettik.

Bu tam olarak bulduğumuz şeydir: benzer yaştaki tek dilli yetişkinlerle karşılaştırıldığında, iki dilli kişilerimiz beynin dil işlemeyle ilgili bazı bölgelerinde daha fazla beyaz madde bütünlüğü gösterdi. Bu, erken ve yaşlı iki dilli kişiler için beyin üzerindeki etkilere yakından karşılık geldi.

Daldırma metodu nedir ?


Bulgularımız ayrıca iki dilliliğin beyni “yeniden şekillendirdiği” fikrini desteklemekte, aynı zamanda iki dilli daldırma işleminin önemli bir faktör olduğunu göstermektedir. Başka bir deyişle, daha yaşlı iki dilli dillerde bildirilen beyin yapısının daha iyi korunmasının, erken dil edinimi veya yaşam boyu iki dillilikten ziyade iki dili sürekli olarak kullanmanın bir etkisi olması mümkündür.

Sonuç olarak, iki dilliliğin beyindeki beyaz maddenin yapısı üzerindeki herhangi bir etkisi, insanların bir dil öğrendikleri kritik dönemlerden bağımsız gibi görünmemektedir. Çocuk dil kursu ne kadar erken olursa beyin bölgeleri arasında artan bağlanabilirlik ile iki dilli kişilerde bildirilen bilişsel faydalar arasında bir bağlantı olması mümkün olsa da, çalışmamız bunu test etmedi ve gelecekteki araştırmaya değer.

Çocuklarınız için, izleyebileceğiniz çizgi film önerilerileri

Işıkları kısın, mısırları patlatın unutamayacağınız bir film seansı için çocuklarınızı motive edin….

Ne izlemeliyiz diye düşünenler için çizgi film önewrileirni derledik…..

Çocuklarınızın gerçek bir sinema sever olmasını ve ya hayata farklı bir pencereden bakabilmesini  istiyorsanız, önceden test edilmiş filmlerden seçebilirsiniz.

Bu listedeki önerilerde hem stop-motion filmlerin teknik becerisini gözlemleyebilir hem de animasyon filmlerinin saflığında  eğlenebilir veya şaşırabilirsiniz. Hangisini seçerseniz seçin, ailenizin film zamanına uygun seçimler olacaktır. En komik veya en yenilikçi animasyonların bazılarını ortaya çıkaran çocuk filmleri de var.

Hangisini seçerseniz seçin, ailenizin film zamanına uygun seçimler olduğundan emin olabilirsiniz. 

Oyuncak Hikayesi 4 (2019)

Oyuncak Hikayesi serisindeki ilk 3 ölümde olduğu gib bu bölümde de yanlış bir seçim yok. Ancak Oyuncak Hikayesi 4‘ün yeni karakteri Forky, esas olarak çocukların tam da istenildiği gibi ilgisini çekecek  şekilde tasarlanmıştır. Bu filmin özelliği, her bölümde arkadaşlık, sevgi, dostluk , beraberlik gibi ilişkilerimizin temel hedeflerinin çok güzel şekilde işlenmiş olması diyebiliriz .

Coco

Coco (2017)

Día de Los Muertos sırasında Miguel adında genç bir çocuk Ölüler Diyarı’ndan geçer ve ataları hakkında acıtan ama bilinmesi de gereken gerçekleri öğrenir. Bu bir film için ilk etapta üzücü ve korkutucu gibi bir düşünce olabilir, aslında  bizlere sunulan, tabiki   Pixar’ın ellerinden aile bağlantılarını güçlendiren sıcak, renkli bir yolculuk.

Moana (2016)

Öncelikle hayallerinin peşine düşmekle ve bunları yaparken de cesur olmakla ilgili bir animasyon. Bir okyanus adasında yaşamanın, yüzünü doğanın verdiklerine dönmenin ve ona saygı duymanın önemi en çok vurgulanan şeylerden. Bir de doğa ananın kalbini kötülükle alıp kaçarsanız, olumsuzluk gelip bir gün sizi de bulur fikrine vurgu yapılıyor. Bunların hepsi bir araya geldiğinde ortaya müzikal tatta, doğayla ve denizin iç güzellikleriyle bütünleşmiş bir masal çıkıyor. Çocukların gönlünü çalacağı kesin!

Koyunlar Firarda: (2015)

Tek arzuları çiftlik hayatının sıkıcı rutininde bir güncük tatil yapmak olan kuzuların, bu masum istek karşısında başlarına açılan belaları  anlatan bir film,çocuklara aile olmanın mesajını vermeyi de ihmal etmiyor. Gerçi artık elinden akıllı telefonu, tableti düşürmeden başka bir boyutta büyüyen kuşağın çocukları sadakat, aile olma, hataları telafi etme gibi insani ilişkilere dair duyguları benimsemesi her geçen gün zorlaşıyor  ama keyifli senaryonun mesajı en azından açık.Bununla birlikte, filmin bariz bir hayvan sevgisini de vurguladığını ifade edebiliriz.


Karlar Ülkesi (2013)

Devamı filmi vizyona girerken farklılaşan özelliği olan karaoke filme farklı bir deneyim katmış. Özellikle küçük çocuklar, film izlerken yerinde duramayıp, 3D özelliği olan filmlerde de ellerini ekrana doğru uzatarak filme dokunmaya çalışıyor. Bir de bunun üzerine şarkılara eşlik ettiklerinde, filme daha çok katılıp daha çok eğlenme şansını yakalayacaklardır.

Ejderhanı Nasıl Eğitirsin (2010)

Özellikle Hıçkıdık ve önce yaraladığı ardından arkadaş oldukları ejderhayla ilişkisi filmin en etkileyici sahnelerini ve duygularını oluşturuyor.Filmin karakterleri,doğası, renklerin canlılığı ve uyumlu armonisi yaratılan efsanevi dünyada bizim dünyamıza ait duygularla harmanlanıyor.

Kayıp Balık Nemo (2004)

Ebeveynlerin çocuklarına güven duyması ve kendi yeteneklerini keşfetmek için onları biraz rahat bırakmanın gerektiğini anlatıyor film. Ayrıca dostluk ve dayanışma gibi kavramları son derece keyifli bir anlatımla izleyenlere aktarıyor. Akvaryum balıklarının, aralarına okyanusun derinliklerinden katılan küçük dostlarına söylediği söz ise bir hayli anlamlı:”Bütün kanalizasyonların sonu denize çıkar”. Başımıza gelen felaketlerin ardından bir şekilde paçayı kurtarabilme şansımız var yani. Tek şart doğru yolu takip etmek.

İstanbul’da çocuğunuzla gezilebileceğiniz 7 özel ve farklı yer

Çocuğunuzla birlikte gezmek için , onların ihtiyaç ve isteklerini göz önünde bulundurarak şekillendirmek çok önemli… İstanbul‘ da yapabileceğiniz aktiviteler ya da gezilecek yerler hakkında tavsiyelerimizi bulacaksınız .

isfanbul

1. isfanbul: 

Yakın zamana kadar Vialand adını taşıyan İsfanbul Eğlence ve Yaşam Merkezi ( İsfanbul) , İstanbul’da çocuklarla birlikte gezilebilecek yerler listenize en üst sıradan girmesi gereken bir yerdir.

2. Miniatürk:

Tüm Türkiye hatta civar ülkeler ve kültürlerdeki simgesel yapıları görmek için mutlaka görmeniz gereken bir yer.

2003 yılında kapılarını ziyaretçilerine açan Miniatürk, 60 bin metrekarelik alanı içerisinde hem Anadolu’daki hem de Osmanlı’nın geçmişte hükmettiği topraklardaki ikonik yapıların minyatür hallerini barındırıyor.

3. İstanbul Akvaryum

Su altına meraklı çocuklar için,  son derece keyifli bir adres. Tesis bünyesinde, ülkemize kıyısı olan denizleri de içeren 17 farklı tema alanı bulunuyor.

Yağmur Ormanları, Karadeniz gibi tema alanlarını gezerken interaktif oyunlar ve filmler aracılığıyla su altı dünyası hakkında bilgi edinebilirsiniz. Hatta Kasırga Simülatörü ‘nü deneyebilir, helikopter turuna katılabilir ya da köpek balığı tankına dalış yapabilirsiniz.

4. Legoland:

Aktiviteleri 3-10 yaş arası çocukların beklentileri göz önünde tutularak planlanan, tek bir özelliği ile diğer mekânlardan ayrılmaktadır , o da buraya girebilmek için yanınızda mutlaka 14 yaşından küçük bir çocuk olması gerekiyor.

KidZania

5. KidZania

8 bin metrekare alan üzerinde kurulu bir alanda, çocukların varlık göstermek, bilmek, yaratıcı olmak, paylaşmak, gözetmek ve oyun oynamak gibi hakları olduğuna inanan bir anlayışla kurulan tema parkında, küçük yaştaki bireylerin sorumluluk bilinçlerinin gelişmesine yönelik aktiviteler düzenleniyor.

KidZania

6. Pelit Çikolata Müzesi :

Size Türkiye’de bir ilk olarak açılan Pelit Çikolata fabrikası , farklı ve fazlasıyla lezzetli bir dünyanın kapılarını aralayan Pelit Çikolata Müzesi, mutluluk kaynağı olarak bilinen çikolatanın sanata dönüştürülmüş halini konuklarının beğenisine sunuyor.

Müzeyi gezerken ünlü kişilerin sadece çikolata kullanılarak oluşturulan heykellerini ve tarihi yapıların aslına uygun kopyalarını görebilirsiniz.

7.Rahmi Koç Müzesi :

1994 yılında işadamı Rahmi Koç’un desteği ile açılan Türkiye’de sanayi, ulaşım, endüstri ve iletişim tarihine adanmış ilk önemli müze olan Rahmi Koç Müzesi’nde çocuklarınız ile birlikte nostaljik Fenerbahçe vapurunu gezebilir, klasik arabaları inceleyebilir, Renkli Matematik Dünyası bölümündeki interaktif deney setleri ile eğlenebilirsiniz. Çocuğunuz bu günü asla unutamayacak…

Çift dilli( Bilingual) çocuklar iki dili birbirine karıştırır mı?

Dillerin birbirine karışması Anne ‘bana apple ver’ gibi masum karıştırmalar da olsa kaçınılmazdır. Ama size iyi bir haberimiz var bu tamamen zararsız bir aksiyondur.

Çocuklar sizi modellerler , siz eğer evde dilleri karıştırarak kullanıyorsanız onlar da bunu sizin gibi kullanacaktır.

İki dilde yetiştirilen çocuklar , büyüdükçe karıştırmaya başlarlar. Ama çocuk bu süreç içinde kendisini daha rahat ifade etmeye başladığı için genellikle çocuk üzerinde diğer dilden daha güçlü bir etkiye sahiptir.SAdece baskın olmayan dilden , eksik kelime ihtiyacını giderecektir

Karışıklık kısa dönemli bir durum olup , genelde de geçicidir. Her iki dilde de çocuk kendini ifade etmeye başladığında bu karışıklık azalacaktır.

Çok mu geç kaldım ?

Yeni bir dil öğretmek için çok geç kaldınız , bu sık duyulan bir ifadedir.

Yeni bir dili öğrenmek, 10 yaşın altındaki çocuklar için, özellikle 0 -6 yaş aralığındaki çocuklarda yetişkinlere göre çok daha kolaydır.

İşin uzmanları , en uygun zamanın, doğumdan 3 yaşına kadarki peryot olduğunu ifade etmekteler.

Bir sonraki en uygun zaman ise 4 ila 6 yaşları arasıdır. Çünkü bu dönemde çocuklar dil öğrenmezler , dili edinirler. Hatta birden çok dili aynı anda öğrenebilirler. 

Başka bir ifadeyle ana dilini öğrenen çocuğu aynı anda 2. bir dile maruz bırakırsak tek dile ayrılan zamanda 2 hatta 3 dili bile öğrenebilirler.

Çocuğunuz 6 yaşından büyükse hala çok geç değildir.

İkinci bir dili öğrenmek için üçüncü en iyi zaman yaklaşık 8 yaşından ergenliğe kadardır. Ergenlikten sonra, beyin dili farklı şekilde konumlamaktadır. Bu da çocuğun yeni bir dil için yeterli zaman ve enerjiyi gösteremeyeceği anlamına gelmektedir. Bu nedenle İngilizce konuşan çocuklar başka bir dili çok daha zor öğrenmektedirler.

Çocuklar kısa zamanda çift dilli hale gelebilir mi?

Çocukların yeni bir dili öğrenmeleri nispeten kolay olsa da hemen ve kendiliğinden olmaz. İngilizce çocuk kitapları okuyan İngilizce çocuk şarkıları dinleyen İngilizce konuşan çocuklarla oyun oynayan, İngilizce çizgi film izleyen çocuk belki kelimeleri öğrenir ama dili anlamlı öğrenemez.

Bunun için oyun grupları, arkadaşlar ve eğitim faydalı olacaktır çünkü iyi bir iletişimin temeli gerçek hayat deneyiminde yatmaktadır.

Dil öğrenmek illede angarya şeklinde olmak zorunda değildir. Bu süreç , eğer gerçek hayata dayalı anlamlı ortamlarda dil öğrenimine maruz bırakırsak çok daha hızlı olacaktır .

Maximum Başarı İçin Güncel İngilizce Öğretim Yöntemleri

Belkide tekerleği yeniden icat etmeye gerek yoktur. Zaten olan metodları güncellemenin ve birleştirmenin zamanı gelmedi mi sizce de ? Belki de, iyiden mükemmele dönüşüm için bir güncelleme yapmak gerekebilir. Ne dersiniz?

Babalarınızın ya da büyük babanızın öğrendiği metodlarla çocuklarınızın da öğrenebileceğini düşünüyormuşsunuz ? Eğer öyle ise yol yakın iken vaz geçin …. O köprünün altında hatırı sayılır bir miktarda su geçmiş olabilir…

Tamam bütün kuralları yıkın demiyoruz, ama dil eğitiminde bazı yararlı güncellemeler faydalı olabilir.

Teknoloji bu kadar ilerlemişken, çocuğunuzun eğitimini mükemmelleştirecek bir çok metod var . Eskiden kullanılan metodları artık , bi zahmet bir kenara bırakın, size çocuklarınızın eğitimi için bir kaç yöntem ….


Size Birkaç Modern Yöntem

Belkide bizim öğrendiğpimiz dönemden bildiğimiz Gramer & Çeviri yöntemini biliyoruz. Geleneksel Çocuk dil kursunda hala aynı metodla eğitim yapıldığı bir dönemde bu sorunlar nasıl aşılabilir ki ? Bu eski okul yöntemlerine cevap olarak formüle edilen ‘Subjet + be+ Ving ‘ ya da Mr. & Mrs.Brown metodlarını biliyoruzdur. Ama biz burada çocuğunuz için önemli olabilecek, onların eğitiminde az karşılaşmış olabileceğiniz modern öğretim yöntemlerini ele alacağız.

Eski veya yeni herhangi bir öğretim yönteminde olduğu gibi, tek bir doğru olmadığını bilmek, çocuğunuzun faydasına bakmak en önemlisidir.


Ses Dilli Yöntem

Her ne kadar bir çok yeni , modern metod olsa da, bu eski metodlardan biridir. Bu metod da, çocuk ingilizcesi nin seslerini, ‘Phonetic’ olarak öğrenirler. Daha sonra, çocuğunuz ses bilgisi , kelime bilgisi , cümle bilgisi şeklinde basamak basamak olacak şekilde doğru telaffuz ve cümle oluşumunu ayrıntılı bir şekilde cümle yapısını öğrenirler. Amaç , dil bilgisi ve gramer yapısını en az şekilde ortaya çıkarmaktır. Çocuğunuz gerçek anlamda çok fazla kelimeye maruz bırakılır, tabii ki bunun için çocuğu çok sıkmamak ve dilden soğutmamak gerektiğini unutmamak gerekir.


Bilişsel Kod Yaklaşımı nedir?

İngilizce öğrenen çocuklar dilin temel dil yapısını ve kurallarını uygulamak için fırsatlar oluşturur ve bu kurular açık bir şekilde ortaya konur. GEçmiş zaman ya da gelcek zamandan bahsedeceksek , kısa bir açıklama yapılır örnekler aracılığı ile dil bilgisi kuralları öğreneceklerdir.Bu şekilde doğal bir yöntemle öğrenme fırsatı yakalarlar . Ama dikkatli olmanız gererkn noktalardan biri değerlendirmenin zorluğudur.

Doğal Yaklaşım

Çocuğunuz farklı okuma ve dinleme aktiviteleri ile ingilizceye maruz bırakılır. Sayısız dinleme ve İngilizce çocuk kitapları okuma aktiviteleri yoluyla İngilizce konuşan çocuk olarak şeklinde hatırı sayılır miktarda İngilizce çocuk şarkıları desteğiyle hedef dile maruz bırakılmış olur. Şunu da unutmamak gerekir ki , çocuklar ince okuma ve dinlemeyi daha sonra konuşma ve yazmayı ortaya çıkartabilirler. En mükemmel sonuç için bu metodları karıştırarak kullanmakta fayda var.

Tamamı TESOL sertifikalı yalnız Kuzey Amerikalı olan öğretmenler her çocuğun öğrenme gelişimine göre odaklanmaktadır. Okul öncesi İngilizce konuşan çocuk İngilizce eğitimi özel oyunlar ile erkek çocuk ingilizcesi ve kız çocuk İngilizcesi yabancı dil öğrenmesine fırsat sağlamakta aynı zamanda aldıkları bilgiyi korumaya yardımcı olmaktadır. 

Çocuklara İngilizce sayı sayma nasıl öğretilir ?

Dil öğretimin temelinde empati , çocuğa yapabilirim duygusu aşılama gibi değerler yanında , her bir kavramın onun anlayacağı dilden yada pedagojik formasyonda verilmesi oldukça önemlidir. .

1. Doğru telaffuz


Çocuğunuzla birlikte çocuk ingilizcesi olarak 20 ye kadar sayın….

Sonra sondan başa doğru sayın, sonrasında ritmik olarak 5 er beşer saymasını isteyin . Sayma görevinin herhangi bir yerinde durdurun sayıların telaffuzları hakkında anında geri bildirimde bulunun.

Ardından çocuğunuzla beraber pratik yapmaya ve tekrarlamaya devam ederek odalardaki nesneleri önce birlikte sonrasında sadece kendisinin saymasını isteyin. Bu aktiviteye oyuncaklar , kitaplar şeklinde devam edin ve bunu günlük hayatınızın parçası haline getirin .


2. Doğal yöntem

Çocuğunuzun dil yeteneklerinin gelişmesi için , en sevdiği hikaye veya çizgi filmdeki karakterlerden sayıların geçtiği kısmı yüksek sesle okuyun . Telefon numaraları, doğum tarihleri , plakalar , sayıları anlamlandırmak için ideal kavramlardır. Paragrafı bir kez okuyun, sonra bunun İngilizce olarak yazmalarını isteyin . VEeee en önemlisi bunu günlük aktivitelerinizi bir parçası haline getirin .


3. Oyun tabanlı eğitim

Kafanızdan bir sayı tutun …

Bu sayının ne olduğunu İngilizce sayıları olarak tahmin etmelerini isteyin. Önceden belirlenmiş bir sayı seçin ve öğrencilerden bunun ne olduğunu tahmin etmelerini isteyin.

Her tahmin yaptığında, doğru tahmin edene kadar “hot” veya “Cold ” deyin. Daha sonra çocuğunuzun sayıları ve tahminleri üzerine gruplar halinde oynamaları onlara gerekli olan pratiği vermelerini sağlayacaktır.

Qkids, Avrupa ortak dil çerçevesi kapsamında başlangıç ve ileri yetkinlik düzeyinde uluslararası anlamda İngilizce dil eğitimi programıdır. Pedagojik formasyon ve uluslararası öğretmenlik yapmak için TESOL sertifikasına sahip olan Kuzey Amerikalı öğretmenlerden oluşan bir eğitim kadrosuna sahiptir. 

Dünyanın genelinde 1 milyondan fazla aktif öğrencisi bulunmaktadır. İnteraktif arayüzü 12 seviyede 790 farklı dersten oluşur. Derslerde dinlemenin yanı sıra okuma, konuşma, kelime bilgisi, telaffuz ve gramer becerileri ile birlikte sayıları da doğru şekilde çocuğunuzun öğrenmesini ele alan öğrenme modülleri yer almaktadır. Ayrıca egzersiz bölümleri ve ders içeriğine göre özelleştirilen video öğretileri de ders içeriğinde bulunmaktadır. Çocuklar için İngilizce online eğitim platformu dünyada okul öncesi İngilizce dil geliştirme alanında lider bir konuma sahiptir.

 
Sayılar hayatımızın parçasıdır. Bunu ne kadar tekrar eder ve çocuğunuzun da bundan zevk almasını sağlarsanız , çocuğunuz o kadar başarılı olacaktır.

İstanbul Bilim Koleji Yabancı Diller Bölüm Başkanı Hümeyra Olçaylı, Qkids hakkında ne düşünüyor ?

Qkids benzerlerinden oldukça farklılık gösteren bir interaktif digital programdır.

Dil ediniminde 3 ‘P‘ yi göz önünde bulundurursak, 

i. P-Presentation– öncelikle kelimeleri öğretmekte, 

ii.P-Practice  hem kelimeleri hemde yapı çalıştırmaları yaptırtmakta,  

iii.P-Production da ise öğrencilerin yaşına ve seviyesine uygun konuşma ortamı sağlamakta; yani evden  interaktif konuşma dersleri ile her öğrencinin aktif olarak dile maruz kalmasını sağlamaktadır.

Denedik, çok iyi gitti, Uygulamaya katılan öğrencilerimiz konuşma derslerinin çok zevkli ve etkili olduğunu, alilerden uygulama ile inanılmaz ilerleme kat ettikleri geri bildirimini verdiler. Biz de sitemimize entegre ettik .

Hümeyra Olçaylı

İstanbul Bilim Koleji

Yabancı Diller Bölüm Başkanı

Geleceğin liderlerinin eğitimleri nasıl olmalı ?

Çooook çoook uzun zaman önce çok uzak bir memlekette sınıfında bilgisayar bulunduran öğretmenler çok ileri görüşlü olarak görünürmüş!

Binbir gece ya da Lafontaine masalları gibi değil mi ? Ama değil…

Elinde tabletiyle doğan bir nesil var karşımızda …  

Çocuklarımıza Yenilikçi Öğretim Fikirleri Nasıl Uygulanır?

Artık eğitimsel inovasyonun oldukça zor ve sürekli hareket eden bir hedef gibi gelmekte. Akşam ki bulduğunuz güzel bir fikir, sabaha demode olmuş olabiliyor. Abarttığımı mı düşünüyorsunuz?

Gerçek yenilik, en yeni öğretim teknolojisini, püf noktalarını veya eğilimleri benimsemekten çok daha fazlası anlamına gelir. Belki de sınıf kavramı bir 10 yıl sonra kullanılmayacak . Peki, o zaman nasıl yenilikçi olabileceksiniz?


Dil gereksinimleri gerçek yaşam uygulaması

Eğitimsel yenilik, öğrencinin kalbinin yarının dünyasına göre hazırlanması anlamına gelir. Bugunun dünyasında yer bulan ders kitapları, hatta interaktif beyaz tahta da olmayabilir.

O yüzden, onlara verebileceğiniz en iyi ve en yenilikçi eğitim sağlıklı bir gerçeklik duygusu vermekten öte olamaz. Bugünden yarının dünyasını kurmak isteyenler için tabii ki .. .

Nasıl yapılabilir?

Geziler


Çocuklarına İngilizce öğretmek isteyen aileler – öğretmenler imkanları nispetinde mutlaka İngilizce konuşan bir ülkeye götürmeleri , ona yeni kapılar aralayacaktır. Çocuklar için İngilizce sadece ders olmaktan çıkar bu sayede günlük hayattaki kullanım alnalarını görür. Müze, ören gibi yerler hatta restoran gezileri bile çocuklar için çok büyük anlam ifade etmektedir.

Sınıf dışında da bir eğitim mümkün


Artık klasik eğitim anlayışını sürdürmeye çalışmaktan yorulmadınız mı ? Evinizin konforunda tüm dünyanın nimetlerinden faydalanabileceğiniz bir zaman diliminde yaşıyoruz. Online çocuk dil kursu ile evinizden çıkmadan da bu eğitimleri alabileceğinizi unutmayın .Bu eğitimler neredeyse her zaman yeni bakış açılarına ve yaratıcı düşünceye ilham verir.

Görsel işitsel materyalleri kullanın


“Öğretmenin tüm ders dönemi boyunca konuştuğunu duyduğum dersi gerçekten anladım,” sanki 1940 lardan kalma bir dersi anlatıyoruz. O eski nesil artık yok , bunu kabul etmenin zamanı gelmedi mi?

Artık sadece IQ yok. 9 farklı zeka türü ve bir çok öğrenme stili var. Birçok insan görsel ve / veya kinestetik öğrenme stiline sahip… Görerek , görselleştirerek ve deneyimleyerek öğrenebilmekte . Sizde oyunlaştırma alt yapısına sahip eğitim modelleri ile çocuğunuz eğitim alsın istemezmisiniz?


3D baskıdan yararlanın

Çcocuğunuzun hayal ettiği soyut kavramları 3D model ile hayat vermeye ne dersiniz?

Yarının liderlerini eğitttiğinizi unutmayın ve ona göre muamelede bulunun. Onları geleceğin dünyasına hazırlarken bu beceri setini sağlamak her zaman iyi bir fikirdir.