Skip to content

Okul Öncesi İngilizce Eğitimi nasıl olmalı?

Written by

Qkids

Okul Öncesi İngilizce Eğitimi

Okul öncesi dönem insan hayatının sihirli zamanı olarak nitelendirilir. Kişi bu dönemde doğal öğrenme yeteneğine sahiptir, merak dürtüsü ve araştırma isteği yüksektir. Yeni bir bilginin kazanımında yetişkinlere göre çok daha avantajlıdır ve bu avantaj yabancı dil öğreniminde önemlidir. Yapılan araştırmalar okul öncesi dönemde verilen bilginin daha kalıcı olduğunu ortaya koymaktadır.

Hata Yapmaktan Korkmaz

Öğrenmeye açık ve yatkın olunan okul öncesi dönem, ikinci bir yabancı dile karşı sevgi oluşumunda etkili rol oynar. Bu yaşlarda çocuğun hata yapmaktan korkmaması, merak ve öğrenme içgüdüsünün fazla olması gibi birçok unsur İngilizce eğitiminde verilen bilginin kalıcı olmasını destekler. Okul öncesi dönemde gırtlak yapısı yabancı dil konusunda önemli bir avantajdır. Aynı zamanda beyin gelişiminin uygun olması dönemin farklı bir dile ve kültüre yönelik farkındalık oluşturulmasında önemlidir. Yabancı dili sevdirmek ve temel oluşturmak için erken yaşta yabancı dil eğitiminin başlanması son derece önemlidir.

Yabancı Kültürleri Öğrenir

Bir anket çalışmasında çocuğun şarkılar, oyuncaklar, renkler, sayılar, kendini tanıtma, isim sorma gibi konularda bilgilerini kullandığını belirler.Öğrendiklerini günlük hayatta aktarmada tekrarın, aile ilgisi çocuğun kişilik yapısının etkili olduğu küçük yaşta öğrendikleri İngilizcenin okul döneminde hatırlanarak daha kolay öğrendikleri ortaya çıkmıştır. İngilizce eğitimi verilirken çocuklara doğru telaffuz kazandırma, dil öğrenmeyi temel oluşturma, günlük yaşama aktarımı gibi çocuğun yabancı dil kültürünün farkına varması gibi hedefler kazandırılır.

Zeka İle Dil Paralel Gelişir

  • Hatırlamak, düşünmek, kavramak, algılamak dikkat yöneltmek faaliyetler içerisinde değildir dil de yer alır.
  • Zeka ile dil birbirine paralel olarak gelişir bundan dolayı çocuğun dil gelişimi gelişimini destekler.
  • Bebek doğduğu andan itibaren tüm sesleri çıkarabilme yetkisine de sahiptir ve zaman geçtikçe yalnız konuşulan dildeki sesleri tekrar eder hale gelir.

Krashen, çocuk beyninin dil gelişiminin 2 yaşında başladığını ergenlik dönemine kadar sürdüğünü açıklar. Bu dönemde yabancı değil öğrenmeye başladığında ana dili gibi rahatlıkla öğrenebilir.

Bilişsel Gelişime Katkı Sağlar

Anadil edinimi kazanmaya başlayan çocuk bu dönemi geçirmeden yabancı dil eğitimi almaya başladığında eğitim hayatı sürecinde akranlarına göre daha başarılı olur. Erken çocukluk döneminde kazanılan yabancı dile yatkınlık aynı zamanda çocuğun bilişsel gelişimine katkı sağlar. Dilbilimciler tarafından okul öncesinde İngilizce eğitimi alan çocuğun problem çözme yetisinin çok daha güçlü olduğunu düşünülmektedir. Küçük yaşta İngilizce eğitimi çocuklar zeka gelişimini destekler ve ana dilini de anlama kabiliyetini arttırır. Yabancı dil eğitimine erken yaşta başlanması öğrenmeyi kolay hale getirir, çocuk kendi dili ve kültürü dışında da dil ve kültürlerin olduğunu öğrenir.

Kolay Öğrenmesi İçin Yapılması Gereken

Okul öncesi dönemde yabancı dil öğrenimi kolay hale getirebilmek için;

  •  Çocuğa kesinlikle baskı yapılmamalı;
  •  Doğal bir öğrenme ortamı sağlanmalı;
  •  Oyunlarla şarkılarla kolay öğrenebileceği unutulmamalı;
  •  Jest ve mimikler çocuğun anlamasını ve yorumlanmasına yardımcı olur;
  •  Günlük hayatta model olabilmek için yabancı dil konuşulması sağlanmalı;
  •  Ana dilini iyi şekilde öğrenmesi desteklenmeli;
  •  Çocukla iyi bir iletişim kurulmalıdır.

Qkids İngilizce Eğitimde Dünya Lideri

4 ve 12 yaş grubundaki çocuklara online İngilizce eğitim sağlayan platform Qkids  canlı dersler ile çocukların Çocuk dil kursu ile İngilizce eğitim almasını destekler.  790 dersi kapsayan online eğitim platformunda dersler tek öğrenci yerine 4 kişilik sınıflarda gerçekleştirilir. Akran eğitimi denen bu yöntemde çocuk sosyalleşirken hoş bir rekabetin içerisine girer. Çocuklar birbirini görür ve yabancı dile karşı çok daha fazla ilgi duyar. Akran eğitim tekniği ile dünyada önemli bir düzeyde olan Qkids, İngilizce eğitim konusunda bir dünya lideridir.

Previous article

Qkids ile Okul Öncesi Dil Eğitimi nasıl?

Next article

4 Yaş Çocuklar İçin İngilizce Eğitimi