Skip to content

EBA veya İngilizce eğitim programlarına ek Qkids kullanmak doğru mu?

Written by

Qkids

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de Qkids; onlarca okul ve eğitim kurumunda sınıf içi eğitimlerde kullanılabilir.

4-12 yaş arası farklı seviyelerde bulunan çocukların bireysel olarak uzaktan İngilizce öğrenmesine ve belirgin konuşma becerileri kazanmaları adına kullanılmaktadır.

Qkids hem bireysel hem de okula entegre bir şekilde kullanılabilen akademik çerçevesi uzmanlar tarafından oluşturulmuş bir İngilizce eğitim programıdır.

Çocuğunuzun okul öğretmenleri tarafından belirlenmiş programı zorlayacak şekilde Qkids derslerine yoğumlaşması için zorlamamalısınız.

Qkids‘te oyunlaştırılmış eğitim dinamikleri mevcuttur ve çocuğunuz çoğu zaman okul derslerindne daha fazla Qkids’te karşılaştığı içeriği arzulayabilir ancak bu durumda dile dönük öğrenme motivasyonunu kırmayacak şekilde öncelikle okul derslerini tamamlamasını sağlamalısınız.

www.qkids.com.tr

Previous article

Çocuğum, Qkids ile İngilizceyi hangi seviyede öğrenebilir?

Next article

3 yaş eğitim ve gelişim süreçleri