Skip to content

3 yaş eğitim ve gelişim süreçleri

Written by

Qkids

3 yaş eğitim ve gelişim süreçleri

3 yaş ve 4 yaş aralığında çocukların göstereceği fiziksel ve karakteristik gelişim aşamaları, aileden ileri gelen kalıtsal özelliklere bağlı olarak değişiklikler gösterse de kategorize edilerek genelleştirilebilecek birtakım özelliklere sahiptir.

Bilişsel Gelişim

Bilişsel gelişim karakteristikleri bebeklikten başlayan değişim süreciyle 3 yaşından itibaren farklı bir faza girer, bebeklik aşamasında bilişsel süreç gelişiminin başlangıç evrelerini teşkil eden 

– 5 duyu organı ile gerçekleşen faaliyetler

– Düşünce süreçleri

– Hafıza kapasitesi

– Problem çözme becerileri bu yetilerin sezgisel deneyimlerle beslenebildiği ve durum analizlerinin yapılarak bireyde farklı tercihlere giden süreçlerin daha sık görülmesiyle kendisini göstermektedir.Biliş, düşünsel algoritmaların fiillere zemin hazırladığı ileri zihinsel süreçleri içerir.

Zihinsel süreçler konsantrasyon ve dikkat yönetimi, algı ve algıda seçicilik, bellek yönetimi, dil gelişimi, yabancı dillere eğilim ve yatkınlığın ilk belirtilerinin dışarıdan algılanabilmesi okuma ve yazma, öğrenme alışkanlıklarının şekillenmesi, problemlere yaklaşım, problem çözme, düşünme ve yaratıcılık gibi özellikleri içermektedir.

Bilişsel gelişim, çocuğun farklı bir karakteristiğe sahip olduğu doğum sonrası dönemden farklı olarak çevre ile etkileşim dinamikleri ve çevrenin daha güçlü bir şekilde anlaşılmasını sağlar.

Teorik referansların zenginleşmesi, yansıtıcı veya tamamlayıcı birtakım unsurlarla dönüştürülerek tatbik edilmesi veya farklı bir şekilde kurgulanarak eyleme dönüştürülmesine dönük zihinsel süreçleri kapsayan gelişim alanıdır.

3 – 4 yaş aralığında bulunan çocuklarda bilişsel gelişimin desteklenmesinde ebeveyn yaklaşım ve tercihlerinin önemi oldukça fazladır.  Bu aşamada bulunan çocuklara ebeveynlerinin olabildiğince fazla uyaran sunan güvenli ortamlar oluşturması çocuğun bilişsel gelişimi için stratejik öneme sahiptir. Çocuklar için erken yaşta yabancı dil eğitimi bu uyaranlar arasında bilişsel gelişimi en fazla tetikleyen unsurların başında gelmektedir.

Daha fazla bilgi için www.qkids.com.tr

Previous article

EBA veya İngilizce eğitim programlarına ek Qkids kullanmak doğru mu?

Next article

3 yaş ve 4 yaş çocukları ne bekliyor?

Join the discussion

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir