Skip to content

İngilizce öğretmeden önce onu tanıyın!

Written by

Qkids

İngilizce öğretmeden önce onu tanıyın!

Çocuklar 3 yaşına geldiklerinde hayal kurarak onlara ulaşma çabaları kendini belirgin şekilde göstermeye başlar ve önceki sürece göre günlük aktivitelerini daha fazla kontrol etmeye başlarlar.

3 yaş aralığındaki çocuklarda özellikle anlam yükleme ve kişileri, olayları hayret uyandıracak şekilde başkalaştırma veya fantastik kurgularla dönüştürme becerileri sizi hayret içinde bırakabilir. Günlük yaşamı içerisinde karşılaştığı birtakım olayları size aktarmak için küçük senaryolar üretebildiğini ve kullandığı sihirli kelimelerin size tesirini gördükçe daha da cüretkar olabileceğini fark edeceksiniz.

Kendisine kurgusal bazı arkadaşlar oluşturduğunu görebilirsiniz bu yadırgamamanız gereken bir özelliktir aksine hayali arkadaşlarının varlığını kabullendiğinizi belirterek ona bu konuda destek olabilir ve hayal gücünü geliştirmesine olanak tanıyabilirsiniz.

3 yaşında bulunan çocuğunuzun doğru söylemediğini düşündüğünüzde ona asla kurgu üretme noktasında önünü kapatacak veya motivasyonunu davranışlarda bulunmayın. Onun olayları size aktarırken müracaat ettiği kurgu becerilerini köreltmesine sebep olmayın.

İşbirliği ve etkileşimli oyunlar

3 yaş aralığında bulunan çocuklar için bilinçli ebeveynlerin kendilerine kazandırabileceği en önemli özellik akranları arasında işbirliğini sağlayabilme becerileri veya ortaya çıkabilecek muhtemel küçük çatışmaları kontrollü ortamda giderme yetenekleri kazandırmaktır.

Bu noktada Qkids Peer Learning® Akran eğitimi dinamikleri, interaktif arayüzü  ile velilere öğrencilerin denetimli bir ortamda bir araya gelebilmeleri ve kontrollü bir ortamda bireylerin yaşlarına uygun olarak tatlı bir rekabet içerisinde çeşitli amaçlara yönlendirilmelerini sağlamaktadır. Bu yaş aralığında kazandırılabilecek en önemli becerilerden biri olan akran etkileşimi online ortamlarda doğru kurgular eşliğinde güvenli bir şekilde sağlanabilmektedir. Qkids akran eğitimi bu noktada çocuğunuzda fark yaratacaktır.

Üç yaş çocuklarda; birliktelik ve ayrılma kavramları özellikle farklı kaygılarla harmanlanarak ebeveynlere karşıtlık kozu veya tehdit unsuru olarak sunulabilir bu noktadaki tutumunuzu çocuğunuzu hayal kırıklığına uğratmayacak şekilde, kurguladığı senaryonun bir parçası olduğunuzu hissettirerek belirleyebilirsiniz.

3 yaş çocuk senfonisine kulak verin

Üç yaşında çocukların mevcut kelime bilgisi ile kurduğu cümleler çoğu zaman size eğlenceli gelebilir, kısıtlı kelime bilgisinin altmetinlerde size verdiği derin bilgiye kulak vererek onu daha iyi tanıyabilirsiniz zira çocuğunuz asla bildiği kelime sayısı az diye konuşmaktan çekinmeyecektir. Bu durumda onun cümle kurgularını yanlış olduğunu ifade etmek yerine verdiğiniz cevaplarda doğru bir sıralamaya veya özenle, yaşına uygun kelimelere yer vermeniz daha uygun olacaktır.

Bu yaş aralığındaki çocuklara kelimeleri eşleştirme alıştırmaları veya flashcardlarla kelime öğretme oyunları oynatmanızda hiçbir sakınca yoktur ancak çocuğunuz okuma yazma bilmediğinden ötürü kelime kartlarının görsellerle zenginleştirildiğine emin olun. Bu noktada dikkat etmeniz gereken konulardan bir diğeri ise mecazi kullanımlardan olabildiğince kaçınmak olacaktır.

Henüz kelimelerin birincil anlamları zihinsel dünyasında tam olarak oturmamışken minik bireylere kelimelerin mecazi anlamları üzerinden yeni öğretilerde bulunak zihinlerini karıştıracaktır. ‘Hava kapalı’, ‘içim yandı’ gibi mecazi kullanımlar 3 yaşındaki çocuğunuza yönelik kullanmamanız gereken mecazi yaklaşımlardır.

3 yaşında olan çocuğunuza uygun kitap tercihinde bulunurken günlük yaşamda kullandığı kelime dağarcığının ötesinde kelimeler barındıran kitaplar seçmekten çekinmeyin, bu tam da ona nitelikli öğrenme imkanı verecek uygun bir aktivite olacaktır. Bir çok fiili resimlerle eşleştirerek öğrenmesi için ona bol resimli kitaplar okuyun ve farklı görsellerle okuduğunuz parçalar arasındaki ilişkiyi adım adım anlatarak geçin.

Kuralları uygularken kurallara uyun!

3 yaşındaki çocuğa disiplin kurallarını aşılamaya çalışırken asla yanlış yapmamanız gerekmektedir. Kusurlu bulduğunuz davranışlarda eğitici olduğunu düşündüğünüz uyaranları, mutlaka reaksiyonu hakettiğini düşündüğünüz eylemden hemen sonra gerçekleştiriniz.

Üç yaş çocuğu, sizin kendisine uyguladığınız stratejik/ gecikmiş cezalandırmayı algılamayabilir ve eğitiminiz boşa gitmekle kalmaz çocuğunuza yanlış tesir edebilir.

Bu yaş aralığında çocuğunuza daima yaptırımınızı eylemiyle ilişkilendirerek öğretide bulunun, ‘yemeğini yemediğin için park yok!’, ‘Çok bağırdığın için hikaye yok!’ gibi….

Qkids ödüllendirme ve oyunlaştırılmış eğitim dinamikleri çocuğunuza tamamladığı aktiviteler neticesinde anlık olarak ödüllendirmede bulunur veya canlı seans esnasında katılım çabası sonucu anında ‘Diamond’ kazandırır. Bu dinamiklerin 3 yaş aralığında bulunan çocuğun öğrenme motivasyonunu belirgin şekilde artırdığını gözlemleyeceksiniz. Daha fazla bilgi için www.qkids.com.tr

Previous article

3 - 4 yaş çocukların psikomotor beceri gelişimleri

Next article

Akran eğitimi & ölçme değerlendirme nasıl olmalı ?

Join the discussion

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir