Skip to content

Qkids seviyelendirilmiş ders içeriği

Written by

Qkids

Qkids’ de; 4 – 12 yaş arası çocuklarda İngilizce eğitiminde en önemli konulardan birisi ders içeriğinin tam olarak çocuğunuzun seviyesinde uygun olarak hazırlanmış olması ve ilgi çekici bir şekilde sunulmasıdır

Qkids; 12 Genel İngilizce seviyesi, 2 Fonetik seviyesi ve 1 Starter seviyesinden oluşmaktadır. Genel İngilizce seviyelerinde 60’ar ders bulunmaktadır. Her derste Flashcardlar, Kelimeler, Cümle kalıpları ve ders içeriğine özel hikayeler yer almaktadır.

Qkids’te çocukların İngilizce dil seviyesi nasıl belirlenmektedir?

Ürün aktivasyonu sonrasında öğrenciler Placement Test (Yerleştirme Testi) ile seviye analiz sürecine giriş yaparlar ancak bu süreç sadece soru ve öğrenciler tarafından verilecek cevaplardan oluşmamaktadır. Qkids’i özel kılan ELTmentor ayrıcalığı her öğrencinin bireysel olarak konusunda yetkin İngilizce öğretmeni tarafından takip edilmesi ve öğrencinin öğrenme alışkanlıkları, motivasyon düzeyi ve çalışma disiplini ile dikkat normlarının saptanması süreçlerini de kapsamaktadır. Çocuğunuzun seviyesi belirlendiğinde ilgili seviyeye giriş olanaklı hale gelmekte ve genel İngilizce seviyelerinin yer aldığı Major Course veya başlangıç düzeyi İngilizce seviyelerinin yer aldığı Minor Course dersleri açılmaktadır.

Qkids Minor Course seviyelerinde 30’ar dersten toplam 2 seviyede 60 ders bulunmaktadır.

Qkids Major Course seviyelerinde ise toplam 12 seviyede 60’ar ders olmak üzere 720 ders yer almaktadır.

Çocuğunuz genel İngilizce seviyeleri içerisinde yer alan her derste ders konusuna ve müfredata özel olmak üzere;

Qkids İngilizce Öğrenme Platformu

a) Flashcardlar (Kelime kartları) çocuklar için İngilizce

öğrenme aşamasında oldukça önemlidir , İngilizce kelime kartları öğrenilecek ders konusuna bağlı olarak çocukların ihtiyaç duyacağı kelime dağarcığını kazandırmaktadır. Böylece öğrenme deneyimi çocukların ders içeriğinde bilmedikleri kelimelerle karşılaştıklarında kesintiye uğramaz ve çocuğunuz flashcardlar ile öğrendiği yeni kelimeleri öğrenme aşamasında gördüğünde ve anlamlarını bildiğini farkettiğinde ayrıca motive olacaklardır.

Qkids Flashcardlar resimli ve ilgi çekici animasyonlardan oluşmaktadır. Resimlerin üzerine basıldığında kelimenin İngilizce doğru telaffuzu seslendirilmekte ve yazılışı görüntülenmektedir.

b) Cümle kalıpları

Qkids’in çocuklar için etkileşimli İngilizce öğretme sürecinin önemli bir parçasıdır.

Her derse özel müfredat çerçevesine uygun olarak belirlenmiş kazanımlar cümle kalıpları üzerinden öğrencilere aktarılmaktadır ve çocuklar cümle kalıpları ile basit ifadeleri gerçekleştirebilmekte ve daha geniş kullanımlar arasında yer alan ve halihazırda öğrendiği cümle kalıpları üzerinden komşu cümlelere veya ilgili İngilizce cümle kalıbının yer aldığı paragraflara anlam verebilmektedirler. Aşama aşama anlama becerilerinin gelişim gösterdiğini farkeden çocuklar dil becerilerini doğru bir metotla adım adım geliştirebilmektedir.

Çocuklar için Hikayeler

c) Hikayeler

İngilizce öğrenme noktasında çocukların ilgisini çekerken aynı zamanda dil becerilerini kurallara bağlı olarak geliştirmelerine olanak tanıyan en etkili yöntemlerden biridir. Qkids yaşa ve seviyeye özel oluşturulmuş hikayeler ders konusuna uygun öğretiler ve farklı kullanımlar içermektedir ayrıca kelime tercihleri yine ders içeriği ile ilişkilidir. Hikayeleri çocuklar için eğlenceli kılmak adına Qkids karakterlerine sıkça yer verilir, hikayelerde çocukların farklı senaryolarla ilgilerini üst düzeyde tutulması amaçlanmıştır. Çocuklar için İngilizce öğrenmek Qkids hikayeleriyle ve İngilizce çocuk şarkıları için oldukça eğlenceli hale gelir.

Previous article

Çift Dilli ( Bilingual) çocuklar daha mı zeki?

Next article

İngilizce Çocuk Şarkıları

Join the discussion

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir