Skip to content

4 Yaş Çocuğu & Ailesi nasıl olmalı ?

Written by

qkidsadmin

Aynı yetişkinlerde olduğu gibi çocuklarda da bazı yaşlarda sendromlar yaşanır.

4 yaş sendromu nedir?

Araştırmadan önce sendromun tarifini yapmakta yarar var. Sendrom, birbiriyle alakası olmadığı düşünmen bazı davranış veya duyguların aynı zaman içerisinde bir arada bulunup oluşturduğu duruma denir.

Bu bulgular 4 yaşındaki bir çocukta görüldüğünde buna 4 yaş sendromu adı verilir. Yetişkinler olarak çoğu zaman hassas dönemlerinde çocuklara nasıl davranılmalı bilemeyiz. 

4 yaş sendromu yaşayan bir çocuğa nasıl davranılmasını ve sendromunun belirtilerini araştırmak gerekir. 4 yaş çocuğu neler yapabilir sorusunu sormanın hemen ardından çocuğun gelişimi konusunda bilgilenmek gerekir. 4 yaşındaki bir çocuk öğrenmeye açıktır, aşırı derecede merak duygusu gelişmiştir bu yüzden sürekli soru sorar. Hayal gücü gelişir, espri yeteneği ortaya çıkmaya başlar, karmaşık cümleler kurar ve birtakım kavramları öğrenir. 

Cinsel Kimliğini Tanımaya Başlar

Sendromun en belirgin bulgusu anlamını tam olarak algılamış olmasına rağmen her şeyi hayır cevabını vermesidir. Hiçbir düşünce ya da fikri kabul etmez, sürekli hayır cevabını veren bir çocuk dolayısı ile sürekli uyum sorunu yaşar. Çoğunlukla benmerkezci olur ve bunun getirdiği sonuç olarak inatçıdır. Ayrıca 4 yaş döneminde çocuk kendi cinsel kimliğini tanımaya başlar bu süreçte çoğu zaman kendi cinsiyle iyi anlaşamaz, karşı cinsle çok daha iyi ilişkiler kurabilir ve onları tanımak ister. Bundan dolayı kıyaslama ve rekabet duygusu ortaya çıkar ancak bu dönemde toplumsal kuralları da gözlemler ve anlamaya çalışır. 

Çocuk Yetiştirmek Zordur

Meraklı olmalarından dolayı sürekli her şeye karışmak isterler. 4-5 yaş oyunları okul öncesi evde çok daha fazla vakit geçirirler bundan dolayı sendrom yaşayan bir çocuğa karşı nasıl davranılması gerektiğini kesinlikle öğrenmek gerekir. Öncelikle bunu aşabilmek adına olayı problem olarak görmemek lazım, tahammül sınırlarını zorlasa dahi çocuğa karşı sabırlı davranmalı. Anne ve baba için çocuk yetiştirmek oldukça zordur ama 4 yaşındaki bir çocuğun anne ve babası olmak çok daha zordur. 4 yaş için eğitici oyunlar bu süreçte anne ve babanın en büyük yardımcısıdır, Ebeveynler durumu ne kadar pozitife çevirirse çocuğu sendromu atlatması da o kadar kolay olur. 

İyi Bir Ebeveyn Olmak

Öfke patlamasının önüne geçmek ve onun sakin kalabilmesini sağlamak gerekir, kötü kuralların uygulanması, cezalar ya da kıyaslamalar çocuğu çok daha hırçın hale getirir ve takıntılı bireye dönüşmesine neden olur. İyi bir ebeveyn olmak çocuğa en iyi yol arkadaşlığı etmek demektir. Davranışlarını sürekli olumsuz yönde eleştirmek yerine anlayışlı davranmak gerekir. 4 yaş gelişim özellikleri bilişsel gelişim, sosyal- duygusal gelişim, dil gelişimi, kaba motor gelişimi ve ince motor gelişimi olarak ayrıca değerlendirilmelidir. 

Gelişim Özellikleri

Yaş aralığındaki çocukta;

  • Problem çözme becerisi gelişir
  • Sembolik düşünceler oluşmaya başlar
  • Nesneleri kategorilere ayırabilir
  • Anlatılanın belli bölümlerini aklında tutar
  • Paylaşmayı öğrenir
  • Oyunlarda daha yaratıcıdır
  • Yani arkadaşlar edilir
  • Gerçek ile şakayı ayırt eder
  • Daha bağımsız hareket eder
  • Öfkesini sözlerle ifade etmeye başlar.

Bütüncül Eğitim Programı

4 yaş için eğitici oyunlar, dil gelişimi için oldukça önemlidir çünkü çocuk o yaşlarda öğrenmeye daha meraklıdır. Dolayısıyla İngilizce öğrenmek için çocuk açısından en doğru zaman 4 yaş aralığıdır. Bu dönemde tamamı TESOL sertifikalı Kuzey Amerikalı öğretmenler tarafından verilen çocuk İngilizce eğitiminin önemi ön plana çıkıyor. https://qkids.com.tr/ akademik altyapısı, çocuklar için İngilizce konuşma becerileri anlamında çocuklara sunduğu katkı ile bütüncül bir eğitim programıdır. Çocuğun dikkat düzeyini üst noktalara taşıyan sunum metodu ve dayandığı akademik referanslar ile ön plana çıkmaktadır.

Previous article

Eğitimde oyunlaştırma nasıl olmalı?

Next article

Her Yaş İçin Farklı Eğitici Oyun nasıl olmalı ?

Join the discussion

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir