Skip to content

Okul Öncesi İngilizce Eğitimin Önemi

Written by

qkidsadmin

İnsan hayatında sihirli zaman olarak adlandırılan dönem okul öncesi dönemidir. Doğal öğrenme yeteneği, araştırma isteği bir merak dürtüsü yetişkinlere göre çocuklar için büyük bir avantaj sağlamaktadır. 

Bu avantajlar yabancı dil öğreniminde de etkilidir bunun için okul öncesi İngilizce çocuk eğitimin önemi bu süreçte ortaya çıkmaktadır. 

O yaşlarda verilen bilgilerin daha kalıcı olduğu ve yabancı dil sevgisinin oluşmasında dönemin önemli olduğu yapılan araştırmalar ile ortaya konulmaktadır. 

İngilizce Eğitimde Amaç

Yapılan bilimsel araştırmalar çocukların şarkılar, oyuncaklar, sayılar, hayvanlar, kendini tanıtma ve selamlaşma gibi konularda bilgilerini kullandıklarını kanıtlamaktadır. 

Okul öncesi çocuklar için İngilizce eğitimin önemi bir amacı çocuğa yabancı dil öğretmek değildir. Amaç İngilizce çocuk kitapları ile birlikte yabancı dile karşı olumlu bir tutum geliştirmektir. Bu yaşlarda İngilizce eğitimi verilirken;

 • Telaffuz kazandırma
 • Günlük yaşama aktarma
 • Yabancı dil öğrenmede temel oluşturma
 • Yabancı dil kültürünün farkına varma gibi hedefler kazandırılmalıdır.

Zihin İle Dil Paralel Gelişir

Dil tüm zihinsel süreçler ile ayrılmaz bir şekilde iç içedir,

 • Düşünmek
 • Hatırlamak
 • Kavramak
 • Dikkatini yöneltmek
 • Algılamak tüm zihinsel faaliyetlerde dil vardır.

İnsanlarda zihin ile dil birbirine paralel olarak gelişir bundan dolayı çocuğun dil gelişimi tüm fiziksel gelişimini destekler. 

Bebek doğduğu ortamda konuşulan dili öğrenme potansiyeline sahiptir aynı zamanda bebekler doğdukları andan itibaren tüm sesleri çıkarabilirler. Zaman içerisinde yalnız etraflarında konuşulan dildeki sesleri tekrar eder hale gelir. 

Yaşıtlarına Göre Daha Başarılıdır

Çocuk beyninde dil gelişimi 2 yaşında başlar ergenlik dönemine kadar sürer. Bundan dolayı okul öncesi İngilizce şarkılar çocuklarla İngilizce eğitimin önemi ortaya çıkmaktadır. 

Anadil eğitimi ile birlikte yabancı dil eğitimi almaya başlayan çocuklar yaşıtlarına göre daha başarılıdır. 

Kritik yaş dönemi olan okul öncesi dönemde yabancı dil eğitimi alan kız çocuk ingilizcesi ve erkek çocuk ingilizcesi ile çocuklar;

 • Yaşıtlarına göre eğitim alanında başarılıdır
 • Zeka gelişimleri yüksektir
 • Ana dilde de anlama kabiliyeti artmıştır
 • Yaşıtlarına göre daha olgundur
 • Toplum içerisinde çok daha sosyaldir
 • Farklı bir dil ve kültür olduğunun farkına varmıştır
 • Problem çözme yetisi gelişmiştir.
Çocuk, dünyanın en meraklı varlığı..

Çocuk Dünyanın En Meraklı Varlığıdır

Yabancı dil öğrenmede İngilizce konuşan çocuk kritik bir sürecin varlığı pek çok araştırma ile ispatlanmış durumdadır. Yabancı dil öğrenmede ideal yaş okul öncesi süreçtir. Ergenlik dönemine girilmesi ile birlikte dil öğrenimi zorlaşır. 

Dolayısıyla yalnızca bebeklikten ergenlik çağına kadar olan dönemde kazanılır. Okul öncesi İngilizce eğitimin önemi bu yaş döneminde belirgin olarak kendini hissettirmektedir. 

Ancak okul öncesi dönemde çocuklara yabancı dil doğrudan öğretilmez bunun yerine oyun, İngilizce çocuk şarkıları , tekerleme gibi dolaylı yollardan öğretilir. Bu saniyede çocuk yabancı dille doğal bir ortamda karşı karşıya gelir, duyar, görür ve bizzat yaşayarak öğrenir. 

Çocuk dünyanın en meraklı varlığıdır, bu merak duygusu yabancı dil eğitimi için elverişli bir hale dönüşmektedir. Ancak bunu gerçekleştirirken dikkat edilmesi gereken en önemli konu çocuğu zorlamaktır. 

Uluslararası Düzeyde Eğitim olanağı

Uluslararası Düzeyde Eğitim Olanağı

Yabancı dil öğretimi her yaşta ve her düzeyde uygulanabilir ama okul öncesi İngilizce eğitimin önemi 0-6 yaş aralığında daha fazla kazanmıştır. Bu dönemde aile, eğitim hayatı ve çevre işbirliği içerisinde hareket etmelidir. 

İngilizce eğitim alanında uluslararası düzeyde eğitim olanağı sunan Çocuklar için İngilizce Qkids online eğitim platformu tüm dünyada lider konumundadır. 

Eğitim kadrosu gerek 1 milyonu aşan aktif öğrenci sayısı gerekse etkileşimli arayüzü çocuğun iletişim yolu ile İngilizce öğrenmesini sağlamaktadır.

 • Canlı görüntülü görüşme
 • Animasyonla öğretim senaryoları
 • Akran eğitimi dinamikleri
 • TESOL sertifikasına sahip özel olarak seçilmiş eğitmenler
 • İngilizce içerik ve müfredat için öğrenme kaynakları Qkids tarafından sunulan aktivitelerdir.

Previous article

Çocuklarda Zaman Yönetimi Eğitimi İçin İpuçları

Next article

Okul Öncesi İngilizce Dil Geliştirme nasıl olmalı ?

Join the discussion

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir