Skip to content

Okul Öncesi İngilizce Dil Geliştirme nasıl olmalı ?

Written by

qkidsadmin

Çocuklara erken yaşta yabancı dil öğretmek son dönemlerde oldukça popüler bir hale geldi. Okul öncesi İngilizce çocuk dil geliştirme konusunda ebeveynler çocuklar için daha kapsamlı bir gelişim çabası içerisine girmiş durumda. 

Erken yaşta yabancı dil öğretmede etkinlik tamamen seçilen tekniğe bağlıdır. Doğru teknikler ile doğru zamanda karşılaşan çocuklar yabancı dili kolaylıkla öğrenir. 

İngilizce Çocuk Dil Öğretiminde Temel Amaç

Okul öncesi dönemde çocuklara yabancı dil öğretmede temel amaçlar şu şekilde sıralanır.

 • Yabancı dili kullanma becerisi
 • Yabancı dil ile bir iletişim becerisi kazanması
 • Gerçek yaşamda duygu ve düşünceleri ifade etmesi
 • Farklı ülkelerin yaşam ve kültürlerine ilgi duyması
 • Dil becerilerinin geliştirilmesi
 • Aktif- yaratıcı ve duygusal- estetik tutum eğitimi almasıdır.

İngilizce Konuşan Çocuklarda İkinci Dil Öğrenmenin Faydası

Yabancı dil öğrenmek küreselleşen dünya için bir zorunluluk haline gelmiştir. Türkiye’de yabancı dil öğrenimi özellikle, çocuklar için İngilizce son yıllarda oldukça önem kazandı. Bu öneme paralel olarak yabancı dil öğrenimi kız çocuk İngilizce ve erkek çocuk İngilizce küçük yaşlarda İngilizce konuşan çocuklara dönüştü. 

0-6 yaş grubunda çocukların öğrenme hızlarının en yüksek ve algılarını en açık olduğu dönemdir. Bunun için okul öncesi İngilizce dil geliştirme konusunda ikinci dil öğrenmenin faydası İngilizce çocuk şarkıları ile birlikte göz önüne serilmektedir. 

Yabancı dil öğrenmek çocukta, İngilizce konuşan çocuk olarak;

 • Düşünmeye yönelik kıvraklık
 • Dinleme yetisi ve hassasiyet
 • Ama dilde anlama kabiliyeti
 • Kolay iletişim kurma olanağı
 • Yabancı dil olgusu
 • Çocuk zihninin diğer kültürleri açılması
 • Gelecekteki eğitim ve öğretim hayatı
 • Kariyer planlamasında yelpazesini geniş tutması gibi birçok konuda çocuğun gelişimine etki sağlar.

Çocuk Beynine Kaydedilir

Yapılan araştırmalar 0-6 yaş arası dönemin yabancı dil öğrenme açısından büyük bir öneme sahip olduğunu göstermektedir. Özellikle 5 yaşına kadar çocuğun beynindeki nörofizyolojik mekanizma faaldir. 

Bu sayede dil otomatik olarak çocuk beynine kaydedilir, 6 yaşından itibaren bu özellik azalmaya başlar. Bundan dolayı erken yaşlarda bir öğrenme yeteneği yetişkinlere göre çok daha yüksektir. 

Okul öncesi İngilizce dil geliştirme eğitimi çocuğun hem dil hem de zihinsel gelişiminde çok büyük fayda sağlar. 

En Verimli Dönem 2 İle 6 Yaş

Yapılan bilimsel araştırmalar çocukların ana dilin cümle yapısını ve seslerini henüz annesinin karnındayken kodlayarak tanımlamaya başladığını ortaya koymaktadır. 

Bu yüzden çocukların yabancı dil öğrenmesi için okul öncesi İngilizce dil geliştirme programına önem verilmektedir. Çocuk için yabancı dil öğrenmekteki en verimli dönem 2 ile 6 yaş arasıdır. 

Çocuk bu süreçte İngilizce ile ne kadar iç içe olursa seviyesi 7 yaşına geldiğinde o kadar yüksek olur. Bu dönemde çocuklara; 

 • Oyun
 • Çizgi film
 • Seviyelerine uygun İngilizce çocuk şarkıları
 • İngilizce çocuk materyalleri
 • İngilizce online oyunlar
 • Ebeveynler için faydalı olan siteler
 • İngilizce eğitim öğretim programları yabancı dil öğretmek için kullanılması gereken yöntem ve teknikler arasındadır.

12 Seviyede 790 Farklı Ders

Çocuklar için İngilizce Okul öncesi İngilizce dil geliştirme eğitimi açısından Qkids online eğitim platformu hem ebeveynler hem de çocuklar için en önemli yardımcıdır. 

Qkids, Avrupa ortak dil çerçevesi kapsamında başlangıç ve ileri yetkinlik düzeyinde uluslararası anlamda İngilizce dil eğitimi programıdır. Pedagojik formasyon ve uluslararası öğretmenlik yapmak için TESOL sertifikasına sahip olan Kuzey Amerikalı öğretmenlerden oluşan bir eğitim kadrosuna sahiptir. 

Dünyanın genelinde 1 milyondan fazla aktif öğrencisi bulunmaktadır. İnteraktif arayüzü 12 seviyede 790 farklı dersten oluşur. Derslerde dinlemenin yanı sıra okuma, konuşma, kelime bilgisi, telaffuz ve gramer becerilerini ele alan öğrenme modülleri yer almaktadır. Ayrıca egzersiz bölümleri ve ders içeriğine göre özelleştirilen video öğretileri de ders içeriğinde bulunmaktadır. Qkids online eğitim platformu dünyada okul öncesi İngilizce dil geliştirme alanında lider bir konuma sahiptir.

Previous article

Okul Öncesi İngilizce Eğitimin Önemi

Next article

Global Çocuklar için Öneriler nelerdir?

Join the discussion

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir