Skip to content

Archive:

Okul Öncesi İngilizce Eğitimi

Okul Öncesi Dönem İçin İngilizce Eğitim Seti

Yapılan birçok bilimsel araştırma yabancı dil eğitiminin 3 yaşından önce başlaması gerektiği yönünde fikir birliği ortaya koymaktadır. Erken yaşta verilen İngilizce eğitimi Çocuğun farklı bakış açısı kazanmasını sağlar. Çocuk için yeni bir deneyim ve eğlencedir. Hayatı boyunca eğitim sürecini olumlu yönde etkiler. Matematik zekası gelişir. Çocuğun kendine olan özgüveni artar. Hayal dünyasına pozitif katkı sağladığından […]

EBA veya İngilizce eğitim programlarına ek Qkids kullanmak doğru mu?

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de Qkids; onlarca okul ve eğitim kurumunda sınıf içi eğitimlerde kullanılabilir. 4-12 yaş arası farklı seviyelerde bulunan çocukların bireysel olarak uzaktan İngilizce öğrenmesine ve belirgin konuşma becerileri kazanmaları adına kullanılmaktadır. Qkids hem bireysel hem de okula entegre bir şekilde kullanılabilen akademik çerçevesi uzmanlar tarafından oluşturulmuş bir İngilizce eğitim programıdır. Çocuğunuzun okul […]

Çocuğum, Qkids ile İngilizceyi hangi seviyede öğrenebilir?

Qkids çocuklar için özelleştirilmiş seviye belirleme testi ile başlamaktadır. Çocuğunuzun seviye ve yaşına uygun bir içerikle başlayan interaktif platform, kullanım yoğunluğuna bağlı olarak değişecek sürelerde çocuğunuzun A1 Başlangıç düzeyinden B2 Ana Dil Yetkinliği seviyesine kadar İngilizce öğrenmesine olanak tanımaktadır. Çocuğunuzun eğlenceli bir şekilde akademik referanslara bağlı İngilizce öğrenmesini sağlayan Qkids; 12 seviye ve her seviyede […]

Okuma yazma bilmeden çocukları İngilizce eğitimine başlatmak doğru mudur?

Türkiye’de erken yaşta çocuklarına dil eğitimi vermek adına geç kalmadan harekete geçen birçok ebeveyn bu süreci başlatırken bazı tereddütler yaşamaktadır. Acaba çocuğum henüz anadilinde okumayı öğrenmeden veya harfleri tam olarak kavrayamadan ikinci bir dil eğitimine başlatmak ne derece doğru olur? Doğru bir eğitimle olur . Qkids, küçük yaşta flash kartlarla eğitim yapan, online platform desteği […]