Skip to content

Archive:

Bilnet Koleji

Bilnet Okulları Yabancı Diller Koordinatörü

Sultan FAYDALI Ders dışı farklılaştırılmış öğrenme ortamlarına örnek teşkil eden QKIDS yüzlerce animasyon, interaktif etkinlikler ve oyunlar ile öğrencilerin eleştirel düşünme, problem çözme ve soru sorma becerilerini geliştirmelerine olanak sağlarken, aynı zamanda canlı dersler ile inovatif bir bakış açısı sunması bakımından onlara tam ve kalıcı öğrenme sürecine dahil olma fırsatı sunar. www.qkids.com.tr