Skip to content

Archive:

çocuk eğitimi

Eğitici Çizgi Film Ne demek ?

Çocuklar için ingilizce çizgi filmler çok önemlidir. Eğitici çizgi filmler, hitap ettikleri yaş gurubunun hayatlarında karşılaşabilecekleri konuları işleyen çizgi filmlerdir. Bu çizgi filmler, neşeli ve çocukların ilgilerini çekmek üzere kuruglandıkları için çocuklar tarafından oldukça fazla tercih edilmektedir. Çocukların çizgi filmlerden öğrendikleri konuları gerçek hayatlarında uygulamaları çok daha kolay olmaktadır. Örneğin çizgi filmin içerisinde büyüklere saygı davranışı […]

Montessori ile Birey Yetiştirmek nasıl olur ?

Montessori, İtalyanların ilk kadın doktoru Maria Montessori‘ nin geliştirdiği eğitim yaklaşımına verilen addır. Yaklaşım aileleri çocukların hata yapmasına müsaade etmesi, çocuğun yaptığı hatayı deneyimli misin ve özgür şekilde kendi kararlarını kendisinin vermesi gerektiğini savunur. 4 yaş montessori etkinlikleri eğitim olan çocuklar özgür düşünebilen, ekip çalışmasına yatkın ve problem çözebilen bireyler olarak yetişir.  Bütünsel Bir Öğrenme […]

3 – 4 yaş çocukların psikomotor beceri gelişimleri

Anne karnından başlayan fiziksel gelişim süreçleri 3 yaşına gelen çocukta bilişsel düzeyin farklılaşması neticesinde yerini bilinçli motor faaliyetlere bırakmakta ve omurilik tarafından yönetilen reflekslerin ağırlıkta olduğu fiiller yerini yavaş yavaş öğrenilmiş ve organların bilinçli hareketi ile ortaya konan eylemlere bırakmaktadır.  3 yaş çocuklarda psikomotor faaliyet olarak değerlendirilecek eylemler doğumdan itibaren reflekslerle yönetilen reaksiyonların ötesinde düşünsel […]

3 yaş ve 4 yaş çocukları ne bekliyor?

3 ve 4 yaş aralığında bulunan çocuklarda gelişim süreçleri 3 yaş ve 4 yaş aralığında çocukların göstereceği fiziksel ve karakteristik gelişim aşamaları, aileden ileri gelen kalıtsal özelliklere bağlı olarak değişiklikler gösterse de kategorize edilerek genelleştirilebilecek birtakım özelliklere sahiptir. Bilişsel Gelişim Bilişsel gelişim karakteristikleri bebeklikten başlayan değişim süreciyle 3 yaşından itibaren farklı bir faza girer, bebeklik […]

EBA veya İngilizce eğitim programlarına ek Qkids kullanmak doğru mu?

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de Qkids; onlarca okul ve eğitim kurumunda sınıf içi eğitimlerde kullanılabilir. 4-12 yaş arası farklı seviyelerde bulunan çocukların bireysel olarak uzaktan İngilizce öğrenmesine ve belirgin konuşma becerileri kazanmaları adına kullanılmaktadır. Qkids hem bireysel hem de okula entegre bir şekilde kullanılabilen akademik çerçevesi uzmanlar tarafından oluşturulmuş bir İngilizce eğitim programıdır. Çocuğunuzun okul […]