Skip to content

Archive:

Ölçme değerlendirme

Çocuklarda akran eğitimi

Qkids Peer Learning ® küçük bireylerin karşılıklı etkileşime dayanan öğrenme süreçlerinde işbirliği, asiste etme ve birlikte hedefe ulaşma alışkanlıklarını şekillendiren, en önemlisi birbirlerinden öğrenmelerini sağlayan eğitim metodudur. Akran eğitimi kontrollü ortamda ve pedagojik koşullarda gerçekleştiğinde alternatif modellere göre en az 6 kat daha verimli sonuçlar vermektedir.